שאלות ותשובות

איך אנחנו יכולים להוריד שכבות ה GIS של עיריית באר שבע?

לעיריית באר שבע יש אתר של מאגרים פתוחים, מרביתם מאגרים של שכבות GIS המיועד להורדת קבצים במגוון פורמטים.
האתר מיועד לעבודה מקצועית עם מאגרי מידע וכתובתו:
https://www.beer-sheva.muni.il/OpenData/pages/data.aspx
למעוניינים לצפות במידע GIS ללא צורך בהורדת השכבות ניתן להיכנס בפשטות לאתר GIS

 

איך אני יכול לאתר היתרים במגרש מסויים?

ניתן לקבל מידע זה מארכיב האגף או לבצע חיפוש של היתרי בניה באתר העירוני על פי פרמטרים שונים (מס’ היתר, כתובת, גוש, חלקה וכדומה). לאיתור היתרים, טפסי 4 וטופס היתר- לחץ כאן

פרטי מחלקת רישוי בניה

איך אני מקבל מסמכי בקרת תוכן?

אחרי שהבקשה נדונה בוועדה, מזכירות הוועדה תעביר במערכת רישוי זמין מסמכי רשות מובנים לשלב בקרת התכן.
לאחר אישור בוועדה, הטפסים המקוריים יעלו באופן אוטומטי לאתר וניתן יהיה למצוא אותם בארכיב המסמכים של מספר הבקשה.

כיצד ניתן לאתר?
נאתר את הבקשה באתר
ניכנס לארכיב המסמכים
נאתר את קובץ טופס הטיולים
בלחיצת כפתור תתבצע הורדה למחשב

פרטי מחלקת רישוי בניה

איך אני רואה את היתר הבנייה המקורי במגרש שלי?

ניתן לקבל סריקה של היתרי בניה עד לשנת 2016 בפניה למייל [email protected] / [email protected].

ניתן לעיין ביתר התיקים בארכיב אתר ההנדסי.

פרטי מחלקת רישוי בניה

איפה אפשר לעשות פינוי בינוי בעיר?

פינוי בינוי הינו תהליך מורכב בעל השלכות עירוניות רחבות. בהתאם לכך ניתן לקדם מתחמי פינוי בינוי רק היכן שקיימת מדיניות עירונית המאפשרת זאת. בימים אלה מכינה העירייה מסמכי מדיניות באזורים המוגדרים להתחדשות עירונית. יש להתעדכן מול צוות המנהלת להתחדשות עירונית בנוגע למדיניות התכנון בכתובת הרלוונטית.

פרטי התחדשות עירונית

אם אמרו לי שעלי לקחת "אדריכל/יועץ שימור" מה זה אומר?

הגדרת תפקיד אדריכל / יועץ שימור היא: אדריכל לליווי עבודות השימור שיהיה בעל ניסיון בתחום ואחראי על תכנון עבודות השימור והשחזור וכן אחראי על פיקוח הביצוע של הנ”ל תוך תיאום מלא עם מחלקת השימור של עיריית באר שבע.


באחריות יועץ השימור המלווה:

  1. לתאם מראש את כל נושאי השימור מול מחלקת שימור עירונית ולעדכן את מחלקת השימור על קבלת היתר הבנייה וכן על המועד של תחילת העבודות.
  2. לפני תחילת העבודות באתר יוגדרו ויוגשו בכתב שלבי העבודה לרפרנט מחלקת השימור.
  3. במהלך העבודות לוודא ביצוע כל הנחיות השימור שהוטמעו בהיתר הבנייה.
  4. לדווח בכתב לרפרנט מחלקת השימור על כל פעולה שאינה עונה על דרישות השימור והשחזור כפי שהוצגו בהיתר הבנייה.
  5. לפני ביצוע כל אחד מהשלבים לעיל יוגשו בכתב הנחיות השימור לאישור מחלקת השימור העירונית, הנחיות אלו יהיו מלוות בתכניות, פרטים ,מפרטים וכו’ לפי הצורך.
  6. יש לדווח בכתב לרפרנט מחלקת השימור על כל סיום שלב מעבודת השימור על מנת לקבל את אישורה. לא ניתן להתקדם לשלב הבא טרם אישור של מחלקת השימור על השלב הקודם.
  7. יש להגיש למחלקת השימור ולמחלקת הפיקוח על הבניה דו”ח ליווי שימור עפ”י פורמט מחלקת השימור אחת לשבועיים, במידה ואין התקדמות / חידוש יש לציין זאת בדו”ח.
  8. באחריות יועץ השימור המלווה לתאם סיור עם רפרנט מחלקת השימור לפי ההתקדמות באתר.

פרטי מחלקת שימור אתרים

אם אני רוצה לקדם התחדשות עירונית בבניין שלי איך עלי לפעול?

הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לארגן את הדיירים בבניין ולבחור נציגות ע”י בחירות בהשתתפות מקסימלית של בעלי הדירות. הנציגות מוסמכת לייצג את האינטרסים של הדיירים מול היזם, הרשויות והגורמים המקצועיים ולפעול לקידום הפרויקט. ניתן כבר בשלב התחלתי לפנות אל המנהלת ולהבין מה אפשרי וכיצד נכון לפעול בבניין. הצעד הבא הוא בחירת עו”ד שיסייע בקידום הפרויקט.

פרטי התחדשות עירונית

אני לא בטוח אם המבנה מוגדר כמבנה לשימור - איך מבררים?

לצורך מידע ראשוני ולא מחייב: ניתן להיכנס למערכת GIS באר שבע, להדליק את שכבת “שימור מבנים” ולאחר זיהוי המבנה במפה אפשר לראות האם הוא מסומן כאתר לשימור.

לצורך מידע חתום בכתב – פונים למחלקת מידע תכנוני: ומגישים בקשה למידע לפי סעיף 119 לחוק / בקשה למידע לצורך היתר באמצעות עורך בקשה.

מקבלים במסגרת תיק המידע התייחסות של מחלקת שימור ובה רשום במפורש האם המבנה מיועד לשימור והנחיות ספציפיות בנוגע למבנה/המגרש.

פרטי מחלקת שימור אתרים

אני מעוניין לקבל טופס 2 למי עלי לפנות?

לשירותכם טופס מקוון לקבלת אישור לתחילת עבודות (טופס 2).

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות במייל [email protected]

פרטי מחלקת פיקוח על הבניה

אני צריך לקבל את הסכמת הדיירים בבנין שלי לתכנית? כמה מתוכם צריכים להסכים?

הצורך בהסכמת דיירים תלוי בסוג התוכנית המוגשת ובהרכבה

פרטי מחלקת תכנון עיר

אני רוצה להגיש תלונה על בניה בלתי חוקית איך עושים זאת?

ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או למלא פניה מקוונת בקישור הבא מוקד עירוני

פרטי המוקד העירוני

באיזה שלב של תהליך בקשה להיתר מגיע אלי מפקח?

לטובת קבלת תעודת גמר, שחרור ערבות, חידוש היתר, בדיקת מצב קיים, לפני קיום ועדה לתכנון ובנייה, התרת שינויים.

פרטי מחלקת פיקוח על הבניה

איך ניתן לקבל אישור מחלקת מדידות לטופס 4?

יש להגיש מפת עדות מאושרת ע”י מחלקת מדידות וטופס טיולים או לשלוח סריקה / צילום של המפה והטופס לצוות המחלקה

פרטי מחלקת מדידות

במידה והודיעו לי שיש לי מבנה לשימור מה זה כולל בעצם?

בכל מקרה בו מטפלים במבנה לשימור יש צורך לערוך תיאום מוקדם מול מחלקת שימור ולקבל אישורם מראש ובכתב לפני תחילת ביצוע כל עבודה.

עבודות השימור והשחזור כוללות את כל העבודות הנוגעות באופן ישיר או עקיף לחלקי הבניין שהוגדרו בתשריטים ובתכניות של התב”ע (או ההודעה לפי סעיפים 77-78) ו/או ההיתר ככאלו.

פרטי מחלקת שימור אתרים

במידה ומטרת התכנית שלי הכשרת עבירות בנייה, האם יאשרו לי אותה?

כל תוכנית נבחנת מבחינה תכנונית וחזותית בהתאם למדיניות מהנדס העיר, תקנות חוק התכנון והבנייה ותוכניות מאושרות באזור. בסמכות ועדות התכנון לקבל החלטה לדחות או לאשר את התוכנית

פרטי מחלקת תכנון עיר

האם אני יכול לבנות רמפה בבניין משותף לטובת הנגשת המבנה?

הנגשת מבנה פטורה מהיתר בכפוף לכך שהפרש הגובה המיועד לגישור אינו עולה על 1.2 מ’ ובכפוף לתנאים הכללים לפטור מהיתר בניה

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם אני יכול להוסיף מחסן במרפסת בבניה רוויה (בניין)/ בפנטהאוס?

לא ניתן להוסיף מחסן במרפסות בבניה רוויה

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם אני יכול להקים מחסום חניה בכניסה למגרש חניה משותף?

בבניה רוויה בחלק מהמקרים ניתן למקם מחסום חניה בהליך הפטור מהיתר בניה, ניתן לפנות למחלקת מידע תכנוני במייל [email protected] לבירור האם החניה פרטית ובכפוף לאישור אגף התנועה

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם אני יכול להקים מתקן פוטו וולטאי?

מתקן פוטו וולטאי שאינו עולה על 700 קילו ואט פטור מהיתר בתנאים מסוימים, יש לפנות למחלקת מידע תכנוני להנחיות פרטניות.

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם אני יכול לקדם בבניין שלי תמ"א 38 או פינוי בינוי?

הכלים הקיימים כיום בישראל לקידום התחדשות עירונית הם תמ”א 38 ופינוי-בינוי. כדי לבחון האם ישנה היתכנות תכנונית לקידום פינוי–בינוי או תמ”א 38 בבניין שלכם, ראשית עליכם לוודא מה המדיניות התכנונית הרלוונטית לבניין שלכם, זאת בהתאם לתוכנית המתאר העירונית שהגדירה את השטח להתחדשות עירונית ובכפוף לתוכניות האב השכונתיות (במידה שקיימת מדיניות התחדשות עירונית לשכונה).
פירוט על המדיניות התכנונית בנושא התחדשות עירונית בעיר אפשר למצוא במסמך המדיניות להתחדשות עירונית באתר המנהלת. תוכלו גם להתייעץ ישירות עם צוות המנהלת ואנו נספק לכם מידע כללי וראשוני בנושא.

פרטי התחדשות עירונית

האם בעל בניין יכול למנוע כניסת בעל סמכות לבדיקת בניין?

לא יפריע אדם לאנשים בעלי סמכויות עפ”י חוק ולא ימנע בעדם מלבצע את תפקידם לבדיקת הבניין עפ”י הוראות חוק

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

האם חתימה סרוקה של המודד מספיקה?

מפת מדידה חייבת להיות חתומה ע”י מודד מוסמך בחתימה דיגיטלית או ידנית.

פרטי מחלקת מדידות

האם כל העבודות טעונות בהגשת בקשות להיתר בניה?

ישנן תקנות למבנים ועבודות פטורים מהיתר, במידה ורוצים לבצע עבודה פטורה מהיתר יש לפעול בהתאם לתקנות ובכפוף לתנאים הכללים לפטור מהיתר.

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם מספיק לסמן במפות עדות קו בניין ע"פ תב"ע?

לא, יש להראות גם קווי הקלה לפי היתר בנייה במידה ויש.

פרטי מחלקת מדידות

האם ניתן להציב פרגולה לפנטהאוס/דירת גן/בית פרטי?

פרגולה בדירת גן ובפנטהאוס(הדירה הגבוהה ביותר) במקרים מסוימים פטורה מהיתר בניה, נדרש לתאם פגישה במחלקת מידע תכנוני לקבלת הנחיות לאחר הזמנת תיק היתר ובכפוף לתנאים הכללים לפטור מהיתר.

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם ניתן לסגור מרפסת בבניה רוויה (בניין)?

סגירת מרפסת הינה בכפוף ליתרת זכויות בניה שלא נוצלו במגרש, קבלת היתר בניה ובתיאום מול אד’ העיר ובכפוף למדיניות הוועדה.

פרטי מחלקת מידע תכנוני

האם נשארו אחוזי בניה במגרש שלי?

על מנת לברר יתרת זכויות בניה במגרש עליך לפנות לבעל מקצוע מטעמך אשר יבדוק את ניצול הזכויות בהתאם למצב העדכני בשטח ובהתאם להיתרי בניה קודמים.
במידה וטרם מונה איש מקצוע מטעמך ניתן לברר זכויות בניה במגרש מול מחלקת מידע תכנוני ויתרת זכויות בניה ביחס למה שנוצל בהיתרים מול בודקת בקשות היתרי בניה.

פרטי מחלקת רישוי בניה

הגשתי התנגדות לבקשה להיתר איך אני יודע שההתנגדות התקבלה?

במידה והוגש מכתב התנגדות למזכירות הוועדה תתקבל הודעה חוזרת שההתנגדות התקבלה.

פרטי מחלקת רישוי בניה

הקמת גדר בין שכנים

עפ”י התקנות לפטור מהיתר – גדר צידית בין המגרשים בגובה של עד 1.5 מ’ פטורה מהיתר בהסכמת שכנים ובכפוף לתנאים הכללים לפטור מהיתר בניה
* הקמת גדר לכל כיוון אחר טעונה בהגשת בקשה להיתר בניה

פרטי מחלקת מידע תכנוני

יזם החתים אותי על חוזה וכלום לא התקדם כבר הרבה זמן. מה עלי לעשות?

מומלץ ליצור קשר עם המנהלת ולהבין האם הוגשה הצעה תכנונית לבניין וכן מה מדיניות התכנון באזור, ומה הצפי ולוחות הזמנים לקידום

פרטי התחדשות עירונית

יש לי בית פרטי אני מעוניין להציב מחסן

הצבת מחסן אחד בבית פרטי פטור מהיתר בניה בתנאים מסוימים, נדרש לבדוק בהיתר בניה אם לא היה מחסן בהיתר ולפנות למחלקת מידע תכנוני.
ניתן לפנות אל [email protected] או לתאם פגישה בקישור הבא

פרטי מחלקת מידע תכנוני

יש לי דירת גן אני מעוניין להקים מחסן

ברוב דירות הגן קיים מחסן שאושר בהיתר הבניה, במידה וקיים מחסן לא ניתן לקבל מחסן נוסף נדרש לבדוק בהיתר בניה אם לא היה מחסן בהיתר ולפנות למחלקת מידע תכנוני.
ניתן לפנות אל [email protected] או לתאם פגישה בקישור הבא

פרטי מחלקת מידע תכנוני

יש לי מבנה לשימור ואני רוצה לעשות בו שינויים - למי פונים/ איך מתחילים?

פונים למחלקת מידע תכנוני: שם מגישים בקשה למידע לפי סעיף 119 לחוק / בקשה למידע לצורך היתר באמצעות עורך בקשה.
לפניה למחלקה: ניתן לפנות אל [email protected] או לתאם פגישה
מקבלים במסגרת תיק המידע התייחסות של מחלקת שימור והנחיות ספציפיות בנוגע למבנה/המגרש.
פועלים לפי ההנחיות (במידת ונדרש לוקחים יועץ שימור ומתחילים בהכנת תיק תיעוד ותכנון השימור במבנה).
פונים למזכירת מחלקת שימור לפתיחת “תיק שימור” ותיאום פגישות לשלבי התהליך הראשונים.

פרטי מחלקת שימור אתרים

יש מתנגדים לבקשה שלי... מה ההליך להתקדמות עבור קבלת היתר בנייה?

רק לאחר תום בדיקת הבקשה להיתר (שלב בקרה מרחבית), הבקשה עוברת לפורום שמיעת התנגדויות אליו יזומנו המבקשים והמתנגדים לתהליך גישור ולאחר המלצת הפורום הבקשה תשובץ לדיון בוועדה לצורך קבלת החלטה.

פרטי מחלקת רישוי בניה

כיצד אני יכול לדעת מה מתוכנן להבנות ליד ביתי?

תכנית בהפקדה תפורסם על שלט בסביבת כל פינות המגרש, שכנים גובלים אמורים לקבל ידוע אישי על ידי מגיש התכנית . בנוסף על כן ניתן לצפות על ידי חיפוש גאוגרפי של הכתובת בתכניות מאושרות ובתכנון באתר ‘קוים כחולים’ של מנהל התכנון

פרטי מחלקת תכנון עיר

כיצד מגישים התרת שינויים

יש לשלוח לפקידות רישוי במייל תכנית התרת שינויים בפורמט DWF, לאחר מכן התכנית תועבר למחלקת פיקוח על הבנייה לצורך בדיקת הנתונים בשטח. לאחר הפקת דוח פיקוח תקין להתרה התכנית תעבור לבדיקה של בודקת בקשות להיתרי בניה ולאחר השלמת הדרישות הבקשה תשובץ לפורום התרות לצורך הפקת מכתב החלטה.
כלל העיר ועסקים – [email protected]

שכונת כלניות – [email protected]
קבלנים ומוסדות ציבור – [email protected]

פרטי מחלקת רישוי בניה

כיצד מפרסמים תוכנית

לאחר דיון להפקדת התכנית ישלח למגיש התכנית נוסח פרסום עם הנחיות להתקשרות עם חברת פרסום או פרסום באופן עצמאי

פרטי מחלקת תכנון עיר

כמה זמן עובר עד שהתוכנית מובאת לדיון בועדה מקומית?

תוכנית לבניין ערים תובא לדיון בועדה המקומית לאחר שעברה תנאי סף, קבלת התייחסות מגופים עירוניים ותיקונה, בהתאם לנוהלי העיריה ולשכת התכנון המחוזית. משך ההליך תלוי ביזם, באדריכל ובגורמים חיצוניים .

פרטי מחלקת תכנון עיר

כמה מפות מודפסות יש להגיש לחתימה לאחר בדיקת הקובץ?
כמה עולה להוציא היתר בניה? אלו אגרות והיטלים צריך לשלם? מה סכום אגרות בניה והיטלים?

הוצאת היתר בניה כרוכה בתשלום לאנשי מקצוע, אשר מכינים את הבקשה עבור המבקש ומגישים לרשויות. התשלום לאנשי המקצוע אינו קשור לעירייה ולכן לא ניתן לספק על כך מידע. האגרות לרשויות תלויות בסוג הבקשה, הדרישה לתשלום אגרת בניה הינה בהתאם לחוק תכנון ובניה ואילו הדרישה לתשלום היטלים נגזרת מהוראותיהם של חוקי העזר:
חוק עזר לבאר שבע (שטחים ציבורים פתוחים) התשע”א 2011
חוק עזר לבאר שבע (סלילת רחובות) התשע”ו 2016
חוק עזר לבאר שבע (תיעול) התשע”ו 2016 לצפייה בטבלת תעריפים לחץ כאן

פרטי מחלקת רישוי בניה

מה העלויות של פתיחת תיק תב"ע?

אין אגרות לעת פתיחת תוכנית בניין עיר

פרטי מחלקת תכנון עיר

מה זה תב"ע?

תוכנית בניין עיר (תב”ע) תכנית שמקנה זכויות בנייה, ייעוד קרקע ושימושים. ומכוחה ניתן להוציא היתר בניה.

פרטי מחלקת תכנון עיר

מה מדיניות העירייה להתחדשות עירונית?

תכנית המתאר הכוללנית החדשה לעיר באר שבע מהווה את המסגרת התכנונית, המגדירה ומתעדפת את התחום להתחדשות עירונית בעיר, הכולל את ליבת העיר והשכונות הותיקות, תוך קביעת עקרונות תכנון לפיתוח העיר בשנים הבאות וכחלק מהגשמת חזון הפיתוח העירוני.
באתר המנהלת להתחדשות עירונית תוכלו למצוא מידע של עיקרי המדיניות להתחדשות עירונית שגובשו במסגרת תוכניות מתאר שכונתית לשכונה ג’ והעיר העתיקה. במקביל מקודמות תכניות אב למתחמים נוספים שהגדירה תכנית המתאר על שכונות נוספות.
קישור לתוכניות המתאר

פרטי התחדשות עירונית

מה מותר לבנות במגרש שלי?

מידע אודות שימושים וזכויות בניה מותרים ניתן לקבל מהמחלקה למידע תכנוני. לפרטי התקשרות ושעות קבלת קהל-לחץ כאן.

פרטי מחלקת רישוי בניה

מה נדרש להגיש לפתיחת תיק תב"ע

תקנון -גרסה מס’, חותמת מים
תשריט מוצע – בדיקת תאריך מדידה וחתימה
תכנית מדידה -תאריך וחתימה. עד שנה חתימה של מחלקת מדידות
נסח טאבו/ תצהיר מרשות מקרקעין / חוזה חכירה
נספח 1ב -תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בניגוד לרישום בנסח או בלוח זכויות (במידה והועבר חוזה חכירה)
נספח 1 -טופס ההגשה לבדיקת תנאי סף
נספח ד 1 הצהרת מודד תנאי סף
תכנית מצב מאושר
טופס חתימות עורך ראשי
אישור נהל מבאת – ניתן להגיש בשלב הפקדה
טופס חתימות מקדמי התכנית

פרטי מחלקת תכנון עיר

מה עלי לעשות כדי לקבל פטור ממפת מדידה במסגרת בקשה לתיק מידע להיתר בניה?

קיים הליך בקשה לפטור ממפת מדידה במקרים בהם אין תוספת שטח ואין נגיעה בקרקע, ניתן לפנות למחלקת מידע תכנוני לקבלת הטופס

פרטי מחלקת תכנון עיר

מה צורת ההגשה הנדרשת לבדיקה?

יש לשלוח קובץ בפורמט DWG לבדיקה וקבלת הנחיות למייל [email protected]

פרטי מחלקת מדידות

מה תוקף מפת מדידה?

תוקף מפת המדידה עד שנה חתומה על ידי מודד מוסמך אלא אם נאמר אחרת בהוראת שעה.

מה תוקף תיק מידע?

תיק מידע בתוקף לשנתיים אלא אם נאמר אחרת בהוראת שעה.

פרטי מחלקת מידע תכנוני

מה תפקיד המנהלת להתחדשות עירונית?

המנהלת הנה גוף עירוני רשמי אשר שם לעצמו למטרה לפתח, לקדם וללוות מיזמים להתחדשות עירונית בעיר באר שבע. כדי שהמיזמים יהיו מוצלחים ובני קיימא המנהלת שמה דגש בעבודתה גם על ההיבטים החברתיים והקהילתיים בתהליכי התחדשות עירונית, לצד ההיבטים הכלכליים והתכנוניים.

פרטי התחדשות עירונית

מהו בניין?

כל מבנה, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מהו מבנה מסוכן?

סבור ראש העיריה, עפ”י חו”ד של המהנדס או הרופא או רשות כבאות לפי דו”ח מטעמה, כי בניין עלול לסכן את המחזיקים, את הציבור או את הנכסים הסמוכים, מכריז ראש העיריה על המבנה כמבנה מסוכן ואף יוצאת הודעה מטעמו עפ”י חוק לבעלי/מחזיקי נכס

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מהו תקן?

תקן הוא מפרט או שיטה מקובלים ומאושרים, ואף במקרים מסוימים מחייבים, ליישום בתחום מסוים

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מהי התרת שינוים בסמכות מהנדס?

התרת שינויים בסמכות מהנדס הינה תכנית שינויים להיתר קיים אשר טרם פג תוקפו. ניתן להגיש תכנית זו רק במידה והיא עומדת בקריטריונים מיוחדים המפורטים בחוק והשינויים הנכללים אינם סותרים את הוראות התב”ע.
לקריאת התקנות לחץ כאן

פרטי מחלקת רישוי בניה

מה הם ההבדלים בין סוגי המפקחים השונים?

במחלקת פיקוח על הבנייה קיימים שני סוגי מפקחים כחולים-בדיקות רישוי ,מפקחים אדומים-מבצעים אכיפה.

פרטי מחלקת פיקוח על הבניה

מהם התנאים הכלליים לפטור מהיתר?

העבודות יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות
העבודות יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו
העבודות מתאימות לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו
העבודות אינן בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת.
אין בפטור מהיתר כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין
מי שמתכוון לבצע עבודה פטורה מהיתר נדרש לברר קודם מול מחלקת מידע תכנוני מה הן ההוראות החלות על עבודה זו

פרטי מחלקת מידע תכנוני

מהן אפשרויות מיגון הקיימות?

באתר פיקוד העורף קיים עמוד המפרט את פתרונות המיגון החדשים ניתן לעיין, טעון בהיתר בניה אתר פיקוד העורף

פרטי מחלקת מידע תכנוני

מה הן ההשלכות של בנייה בלתי חוקית?

אכיפה פלילית, קנסות והליכים משפטיים.

פרטי מחלקת פיקוח על הבניה

מי אחראי להחזיק מבנה במצב בטיחותי/הנדסי תקין?

עפ”י חוק, בעל בניין חייב להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את הציבור ו/או את הנכסים הסמוכים לו.

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מי מוסמך להגיש בקשה להיתר בניה?

עורך בקשה רשאי להגיש בקשה להיתר בניה, עורך בקשה הינו- אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין, לפי העניין. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), קובעות מי רשאי לערוך את הבקשה על פי מורכבות המבנה

פרטי מחלקת מידע תכנוני

מי רשאי ומוסמך לערוך בדיקת מערכות בניין?

בדיקת להתאמה לתקנים של מערכות בניין חייב להתבצע ע”י מעבדה מאושרת ע”י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכן ע”י מכון התקנים הישראלי יודגש כי לכל מעבדה מקבלת מהרשות תעודת הסמכה עבור התחומים שבסמכותן לבדוק.

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מי רשאי לאשר תעודה שעפ"י מסקנותיה נקבע כי "ממצאי בדיקה לא תואמים לתקן"?

מהנדס מוסמך עפ”י תחום הבדיקה

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

מי רשאי להגיש בקשה להיתר בנייה?

בקשה להיתר בניה ראשי להגיש אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בנין בהתאם לבקשה המבוקשת. לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) הקובעות מי ראשי לערוך את הבקשה על פי מורכבות המבנה- לחץ כאן

פרטי מחלקת רישוי בניה

מי רשאי להגיש התנגדות ואיך מגישים אותה?

לפי חוק התכנון והבנייה, “כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי תוכנית מתאר מחוזית או מקומית או מפורטת שהופקדו, רשאי להגיש התנגדותלהן”.
בנוסף לכך רשאים להתנגד לתוכניות גופים ציבוריים, כמו רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, וכן ארגונים מקצועיים, סביבתיים וחברתיים שקיבלו לכך אישור משרד הפנים.
ההתנגדות כוללת מכתב שהמוגש לועדה המקומית או המחוזית (בהתאם לסמכות התכנית)
על המכתב לכלול :
שמם המלא של המתנגדים, מספר תעודות הזהות שלהם, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם
תיאור הקשר שלהם לתוכנית המופקדת למשל, שכנים שגרים ליד שטח התוכנית (והאופן שבו היא עלולה לפגוע בהם)
תצהיר מאומת בפני עורך דין

פרטי מחלקת תכנון עיר

מי רשאי להגיש מפות למחלקת מדידות?

מודדים מוסמכים בעלי רישיון בתוקף

פרטי מחלקת מדידות

מתי אני נדרש להחתים שכנים גובלים?

נדרש להחתים שכנים כאשר מוגשת בקשה להיתר במסלול הקלות ושימושים חורגים ו/או בניה בגבול מגרש (כגון: גדרות, מחסנים, קירוי חניה) ו/או בעלי זכויות במקרקעין (מגרשים משותפים).

פרטי מחלקת רישוי בניה

מתי נדרש להעביר ערבות בנקאית לבקשה להיתר?

נדרש להפקיד ערבות בנקאית כאשר מוגשת בקשה לתוספת בניה אשר אינה קיימת או קיימות חריגות בבניה להריסה.

פרטי מחלקת רישוי בניה

מתי נדרש תשלום היטלי השבחה?

היטל השבחה נגבה מכוח התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה החוק מטיל את ההיטל על השבחה שנגרמה למקרקעין עקב אישור תוכנית , מתן הקלה או התרת שימוש חורג
מועד החיוב הוא מועד מימוש הזכויות בדרך של בקשה להיתר או העברת זכויות המוקדם מבניהם

למידע נוסף

פרטי מחלקת רישוי בניה

עד כמה חשוב לערוך בדיקת התאמה לתקן של מערכות הבניין?

קבלת תעודת בדיקה תקינה של מעבדה נותנת סוג של “תעודת ביטוח” כי בעלי מקצוע בשלבי הבניה ביצעו עבודות עפ”י תוכניות ומפרט טכני של המתכננים וכן בהתאמה לתקין.

פרטי מחלקת איכות הבניה ומבנים מסוכנים

פנה אלי יזם וביקש ממני לחתום לו על מסמך. מה עלי לעשות?

מומלץ להתייעץ עם המנהלת לפני חתימה על הסכמים המקנים זכויות או המגבילים את יכולת המשא ומתן של הדיירים. עם זאת, ניתן לחתום על כתב אישור או מסמך כוונות ראשוני ומוגבל בזמן קצוב, כדי לסייע בקידום הפרויקט. בדרך כלל מומלץ שכתב האישור יהיה בתוקף לתקופה שלא תעלה על כ-18 חודשים ממועד חתימתם של מרבית הדיירים. מומלץ להיוועץ עם עורך דין (שאינו מטעם היזם) בעל ניסיון בתחום המקרקעין ובעסקות פינוי-בינוי טרם חתימה על כל מסמך כוונות

פרטי התחדשות עירונית

קיבלתי דו"ח פיקוח לא תואם. מה עלי לעשות?

יש לפנות אל עורך הבקשה / מפקח שערך את הדוח.

פרטי מחלקת פיקוח על הבניה