מילוי טופס מקוון לקבלת אישור לתחילת עבודות

ברכות לקבלת היתר הבנייה!
שימו לב!
לפני שמתחילים לבנות נדרש למלא טופס תחילת עבודות (טופס 2)
לשימושכם טופס מקוון כאן