נגישות

בחברה קיימים אנשים בעלי מוגבלויות שונות: בתנועה, בראיה, בשמיעה, בהבנה ועוד. אנו כחברה מחויבים להנגיש את המרחב הציבורי עבורם כדי שיוכלו לקחת חלק פעיל בחברה.

מהי נגישות?

נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.

עיריית באר שבע ומחלקת הנגישות בעירייה, מקדמים תוכנית רב שנתית להנגשה פיזית (מבנים, תשתיות וסביבה) של מוסדות הציבור והחינוך העירוניים והמרחב הציבורי הפתוח. תוכנית זו נדרשת על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו. חלקים מהתכנית כבר בוצעו ומבוצעים בימים אלו.
בנוסף, העירייה עוסקת בהנגשת השירות באלמנטים שונים, כגון הנגשת אתר האינטרנט, הנגשת מידע, הכשרת היחידות העירוניות למתן שירות לאנשים עם מוגבלות.

נושאים נפוצים:
התאמות הנגישות שבוצעו
הנגשת מוסדות חינוך
הנגשת מוסדות ציבור
הנגשת שטחים פתוחים
הנגשת רחובות

הכירו את הצוות:

שםתפקידטלפוןכתובת

דוא"ל

אודליה ורסנומנהל מחלקת נגישות08-6840600בניין העירייה

[email protected]

אסנת דדוןרכזת08-6840600בניין העירייה

[email protected]

שירן אברג'ל

הנדסאית נגישות08-6840600בניין העירייה

[email protected]

נורית גבישהנדסאית נגישות08-6840600בניין העירייה

[email protected]