טפסים להורדה

שימת לבכם, אתר זה מאפשר ביצוע פעולות מקוונות רבות בקליק! למעבר לביצוע פעולות מקוונות לחצו כאן

ארכיב תיק בניין
בקשה לעבודה מצומצמת
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים
תצהיר בקשה להיתר
תצהיר פרסום
בריכת שחייה פרטית
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 119
טופס בקשה לתיק מידע סעיף 145
טופס החתמת שכנים גובלים
הנחיות פרסום – אישור תוכנית
הנחיות פרסום – הפקדת תוכנית
הנחיות פרסום – הקלות ושימוש חורג
תצהיר להזזת שער כניסה להולכי רגל
תצהיר מעודכן לבקשה לדחיית הריסה