מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות

הטבלה המוצגת כוללת את המסמכים הנפוצים אשר בשימוש הציבור.

לצפייה בכלל המסמכים והישויות התכנוניות – לחצו כאן