תוכניות בניין עיר ויישויות תכנוניות

בחיפוש זה, ניתן למצוא את כל תוכניות בניין העיר החלות בבאר שבע, הן בתכנון, הן בהפקדה והן בתוקף.

בנוסף ניתן למצוא יישויות תכנוניות נוספות כגון, תשריטי איחוד וחלוקה, תוכניות בינוי, מסמכי מדיניות, הנחיות מרחביות ועוד.