חיפוש תוכניות בניין עיר (תב”ע)

בחיפוש זה, ניתן למצוא את כל תוכניות בניין העיר החלות בבאר שבע, הן בתכנון, הן בהפקדה והן בתוקף.

לחיפוש ישויות תכנוניות נוספות כגון, מסמכי מדיניות, הנחיות מרחביות, תשריטי איחוד וחלוקה, תוכניות בינוי ועוד, קיים לנוחותכם מנוע חיפוש ייעודי > בלחיצה כאן