פעולות בקליק

איתור ארכיב / תיקי בניין
בדיקת סטטוס בקשה להיתר
קבלת סטטוס/אישור מבנה מסוכן
בדיקת קיום תיק פיקוח בנכס
איתור מידע תכנוני
איתור תוכניות בניין עיר (תב”ע)
פנייה למחלקת רישוי בנייה בנושאים כלליים
פנייה לצוות ארכיב בנושא תיקי בניין
דיווח על עבודות בנייה ללא היתר
דיווח על מבנה מסוכן
פנייה להצעות ייעול/שיפור השירות
דיווח על בעיית נגישות

ממשיכים להשתדרג למענכם!

לנוחותכם, תהליכים מקוונים חכמים ללא צורך בפנייה למחלקה:

בקשה מקוונת לדף מידע כללי / דף מידע להיתר
בקשה מקוונת לאישור תחילת עבודות (טופס 2)
בקשה מקוונת לדף מידע להשבחה
בקשה מקוונת להפקת פיקדון (ללא הקלות)
פעולות שתוכלו לבצע ממש בקרוב:
  • טופס מקוון להגשת התנגדות רישוי בנייה – בקרוב!
  • טופס מקוון להגשת התנגדות לתב”ע – בקרוב!
  • טופס מקוון לפתיחת תיק שימור – בקרוב!
  • בקשה מקוונת להגשת מסמכי תעודת גמר (טופס 4) – בקרוב!