אודות מינהל הנדסה

מינהל ההנדסה בעיריית באר שבע מספק שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח לשיפור איכות חיי התושבים וקידום תנופת הפיתוח בעיר. המינהל מעודד השקעות ויזמות בעיר, ורואה כנושא הדגל להובלת העיר למימוש החזון העירוני בנושא עיצוב סביבת חיים, בינוי ותשתיות בני קיימא.

אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
  • הליכי רישוי- ניהול כל התהליך הקשור במתן היתרי בניה לבניה חדשה או לתוספת לבניה קיימת בהתאם לחוק התכנון והבניה.
  • פיקוח על הבניה- פיקוח על בניה בהתאם להיתר, פיקוח יזום לחריגות בניה הקיימות בשטח, מתן מענה למחלקה המשפטית בניהול תיקי תביעה בתחומי תכנון ובניה.
אגף אדריכלות ותכנון עיר

תכנון העיר- חזון תכנוני לעיר- מעוגן בתכנית מתאר כוללנית בשלבי הפקדה. ליווי והחלטה בתוכניות במסכות מקומית, חוות דעת וייצוג בתוכניות בסמכות מחוזית.

אגף תיאום בקרה והנדסה
  • בניה ציבורית- תכנון ובניית מבני ציבור בעיר כולל שכונות חדשות (בתי ספר, גנים, מעונות יום, אולמות ספורט, מועדונים, בתי כנסת וכו’) אחריות על המרחב הציבורי של העיר. הקמה ותחזוקה של מבני הציבור בעיר.
  • תשתיות וכבישים- תכנון וביצוע תשתיות עירוניות ומערכות כבישים. אחריות על תחזוקה ותקינות של תשתיות הכבישים והניקוז.
מינהלת להתחדשות עירונית

תפקיד המינהלת הינו לקדם וללוות תהליכי התחדשות עירונית בליבת העיר בהיבט התכנוני, הפיזי והחברתי, תוך פיתוח מודלים חדשניים להתחדשות עירונית, והכל מתוך ראייה אינטגרטיבית הממוקדת בתושבים. המנהלת הינה גוף עירוני רשמי אשר שם לעצמו למטרה לפתח, לקדם וללוות מיזמים להתחדשות עירונית בעיר באר שבע.