דוחות שר האוצר

דו”ח הוועדה המקומית לשר האוצר מעיד על פעילותה של הוועדה לאורך השנה. הדו”ח כולל פירוט על כמות ההיתרים, טופס 2,  טופס 4, ומספר יח”ד שנבנו השנה. בנוסף, שינוי סטטוס של תוכניות במהלך השנה, מספר וועדות, ומצבת כוח אדם.