דוחות שר האוצר

דו”ח הוועדה המקומית לשר האוצר מעיד על פעילותה של הוועדה לאורך השנה. הדו”ח כולל פירוט על כמות בקשות להיתר שהוגשו, אישורי תחילת עבודות (טופס 2),  תעודות גמר (טופס 4) ומספר יח”ד שנבנו השנה. בנוסף, שינוי סטטוס של תוכניות במהלך השנה, מספר ועדות ומידע על אתר האינטרנט של הוועדה.