מחלקת איכות הבנייה ומבנים מסוכנים

המחלקה אמונה על מענה מקצועי בנושא מבנים מסוכנים וקידום איכות הבנייה בבנייה החדשה.

תחומי אחריות מרכזיים:

 1. מתן מענה לפניות התושבים לבדיקת כל סוגי המבנים ברחבי העיר ועריכת חו”ד הנדסית עבורם על יציבות/בטיחות
  • בקשות לבדיקת מבנים מתקבלות באמצעות 106, לשכת פניות הציבור או אחר
  • התנהלות העיריה לטיפול במבנים שהוכרזו כמסוכנים מבוססת לחוק עזר לבאר שבע (מבנים מסוכנים)
  • ביקור ע”י מהנדס העיריה כרוך בתשלום אגרה עפ”י חוק
  • לאחר הביקור תועבר התייחסות לגורמים הרלוונטיים על פי חוק עם ממצאי הבדיקה שתכלול תיאור הליקויים ההנדסיים/הבטיחותיים שאובחנו בבדיקה, קביעת רמת הסיכון ליציבות המבנה ו/או לביטחון הדיירים/הציבור וכן המלצות להרחקת הסכנה ו/או להסדרת הליקויים
 2. מעקב אחר איכות הבניה ברמה העירונית בבניה במגזר הפרטי והציבורי
  • המחלקה מקבלת בשלבי הבניה תעודות בדיקה על אי התאמה לתקן הישראלי של חומרי הבניה ו/או האלמנטים הנבדקים באתרי הבניה מכל המעבדות/המכונים המורשים ודורשת מגורמים אחראים על תכנון/ביצוע קבלת התייחסות לתוצאות הבדיקה
 3. ביקורים באתרי בניה ובמוסדות העירוניים לצורך איתור מרכיבי סיכון הנדסיים/בטיחותיים
  • ביצוע סיורים יזומים באתרי בניה ברחבי העיר לאיתור מפגעי בטיחות וטיפול להרחקת הסכנה הכרוכה בביצוע עבודות מול הגורמים האחראים על הבניה
  • מעקב על מבנים שנבנו בשיטת הפל קל בתחומי העיר במסגרת יישום דרישות בחוזר מנכ”ל 5/2007
  • שיתוף הפעולה עם המערכות העירוניות להכנת מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים וכן במהלכה
  • אחריות על מתן אישורי קונסטרוקטור למוסדות בבעלות/אחזקת העיריה

לצפייה ברשימת מבנים שהוכרזו על ידי העירייה כמסוכנים בהתאם לחוק העזר העירוני למבנים מסוכנים לחץ כאן

דיווח או הגשת בקשה לבדיקת מבנה מסוכן
*ניתן גם באמצעות חיוג למוקד עירוני 106 (24/7)
קבלת אישור סטטוס מבנה מסוכן
קבלת אישור המחלקה אודות בדיקת מעבדה לתעודת גמר (טופס 4)
תשלום אגרת בדיקת בניין באופן מקוון והזמנת בדיקת מהנדס
עלון מידע בנושא מבנים מסוכנים

הכירו את הצוות:

שםתפקידטלפוןכתובת

דוא"ל

מאיר צ'צ'שוילי

מנהל מחלקה08-6840600בניין העירייה[email protected]
מעיין שוקרמזכירת המחלקה08-6840600בניין העירייה[email protected]
מור משההנדסאית בניין08-6840600בניין העירייה[email protected]