קבלת אישור המחלקה אודות בדיקת מעבדה לתעודת גמר (טופס 4)

ניתן להגיע עם המסמכים לפגישה פרונטלית בתיאום תור מראש בקישור הבא

המסמכים הנדרשים:

  1. תוכנית חתומה עם היתר
  2. טופס טיולים
  3. דו”ח פיקוח תקין ומאושר על ידי מחלקת פיקוח על הבנייה
  4. כל בדיקות המעבדה: