מחלקת פיקוח על הבנייה

תחומי אחריות במחלקה:

  1. איתור בניה בלתי חוקית המתבצעת בתחום השיפוט של הרשות באופן יזום ובהתאם לתלונות.
  2. אכיפת חריגות בניה באמצעות הליכים מינהליים ושיפוטיים כגון קנסות וצווי הריסה בשיתוף התביעה העירונית.
  3. בדיקת תכניות המוגשות לאישור הוועדה אל מול המצב בשטח כסיוע לצוותי הרישוי והתכנון של הרשות
  4. טיפול בבקשות לתחילת עבודות ולתעודת גמר. לרבות טיפול בטפסים, בהליכי האישורים ותוך בחינה של המצב בשטח.
  5. טיפול בשחרור ערבות שניתנה להיתר תוך בדיקת התאמה בין ההיתר שניתן לבין המצב בשטח לאחר יישום ההיתר.
  6. מתן מידע על אודות קיום תיקי פיקוח/ תביעה בנכסים בהם מתבצעת העברת זכויות.

 

מילוי טופס מקוון לקבלת אישור לתחילת עבודות
תעודת גמר כל מה שצריך לדעת
בדיקת קיום תיק פיקוח בנכס
רשימת מפקחים מוסמכים
דיווח על בנייה לא חוקית

הכירו את הצוות:

שם

תפקידטלפוןכתובת

דוא"ל

אולג בורוכובמנהל מחלקה08-6840600בניין העירייה[email protected]
ליבי חלימיס. מנהל מחלקה08-6840600בניין העירייה[email protected]
עדי סבחמזכירת מחלקה08-6840600בניין העירייה[email protected]
רינת אמשיקשווילירכזת תהליכים08-6840600בניין העירייה[email protected]
גבריאל קטנוב

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
ליטל אברמוב

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
גירום אבאי

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
נטלי חיון

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
יפעת ארז'ואן

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
נורית קירשנר

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
שני בן שטרית

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
פאולה יעקובי

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
ניצן קופיטמן

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
אלדד אפרמוב

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
יואל מילנר

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
דן פרדה

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
נעמה סגרון

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
טל כהן

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]
שחם קלימי

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]

אלמוג סעאת

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה[email protected]

נופר בלוסטוצקי

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

נטלי ניטו

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

ידידיה דרמון

מפקח בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

ספיר קרן

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]