מחלקת פיקוח על הבנייה

מחלקת פיקוח על הבנייה אחראית על איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה כנגד בניה/שימוש בלתי חוקיים במקרקעין, בירור תלונות על עבירות בניה על פי תוכנית עבודה ובהתאמה למדיניות האכיפה , עריכת סקרים ומיפוי עבירות, ייזום והובלת פעילות אכיפה משולבת עם גופי אכיפה נוספים במרחב התכנון.

המחלקה פועלת בשני תחומים:

תחום האכיפה: המחלקה מחולקת למפקחי אכיפה ומפקחי רישוי. מפקחי האכיפה מטפלים בהוצאת צווים ובהכנת תיקי חקירה לקראת העברתם להמשך טיפול משפטי במישורים המינהלי והפלילי.

תחום הרישוי: מפקחי הרישוי יוצאים לשטח עם תוכניות המוגשות לוועדה במסגרת בדיקת התאמת התכנית למצב הקיים. בדיקתם חיונית עבור בקרת הליכי הרישוי עבור כל בקשה להיתר במעלה הטיפול עד דיון והחלטת הוועדה ולפיכך תוצר בדיקת ההשוואה היא דו”ח מצבי הקובע התאמה/ליקויים/אי התאמות על כל המשתמע לגבי המשך הליך הרישוי בין יתר משימותיהם: ליווי ואישור בקשות לתחילת עבודות ולתעודת גמר לרבות טיפול בטפסים, בהליכי האישורים ותוך בחינת המצב בשטח.
בנוסף, טיפול בשחרור ערבות שניתנה להיתר תוך בדיקת התאמה בין ההיתר שניתן לבין המצב בשטח לאחר סיום העבודות לפי ההיתר , מתן מידע על אודות קיום תיקי פיקוח/ תביעה בנכסים בהם מתבצעת העברת זכויות.

ניתן לתאם תור למחלקה בנושאי פיקוח-רישוי באמצעות יישומון MY VISIT

לפניות בנושאי פיקוח אכיפה, יש לפנות למפקח המצוין על גבי המכתב שקיבלתם.

מילוי טופס מקוון לקבלת אישור לתחילת עבודות
תעודת גמר כל מה שצריך לדעת
בדיקת קיום תיק פיקוח בנכס
רשימת מפקחים מוסמכים
דיווח על בנייה לא חוקית

הכירו את הצוות:

שם

תפקידטלפוןכתובת

דוא"ל

אולג בורוכובמנהל מחלקה08-6840600בניין העירייה

[email protected]

ליבי חלימיס. מנהל מחלקה08-6840600בניין העירייה

[email protected]

עדי סבחמזכירת מחלקה08-6840600בניין העירייה

[email protected]

רינת אמשיקשווילירכזת תהליכים08-6840600בניין העירייה

[email protected]

גבריאל קטנוב

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

ליטל אברמוב

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

גירום אבאי

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

נטלי חיון

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

יפעת ארז'ואן

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

נורית קירשנר

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

שני בן שטרית

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

פאולה יעקובי

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

ניצן קופיטמן

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

אלדד אפרמוב

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

יואל מילנר

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

נעמה סגרון

מפקחת בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

שחם קלימי

מפקח בנייה

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

נופר בלוסטוצקי

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

נטלי ניטו

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

ידידיה דרמון

מפקח בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]

ספיר קרן

מפקחת בנייה

08-6840600

בניין העירייה

[email protected]