תעודת גמר- כל מה שצריך לדעת

אחרי השקעה רבה של זמן וכסף סיימתם סוף סוף לבנות. כעת, עליכם לקבל אישור סופי לכך שהמבנה אכן ראוי ובטוח לאכלוס בני אדם ושניתן לחבר אליו תשתיות חשמל, מים ותקשורת. אישור זה נקרא תעודת גמר (חלף טופס 4).

תעודת גמר ניתנת אחר בדיקה של מחלקת הפיקוח את הבניה כי בוצעה בהתאם להיתר, ועל סמך אישורים ממספר גורמים שונים הבודקים את בטיחות המבנה ואת נושא חיבורו לתשתיות. בין הגורמים: פיקוד העורף, כיבוי אש, תאגיד המים, איכות הסביבה, ועוד.


חשוב שההליך לקבלת תעודת גמר יילקח בחשבון כבר בשלב התכנון והמעקב יתבצע במהלך הבניה ולא רק בסיומה, וזאת על מנת שתהיה אפשרות לזהות כשלים ותיקונים שיש לבצע מבעוד מועד ולא רק לאחר שהכל בוצע בשטח. בכך נחסוך המון זמן וכסף ויימנע עיכוב במתן האישור.

הנחיות ליזמים – אכלוס מדורג

לאחר קבלת היתר בנייה והפקת מקבץ טפסים לתעודת גמר (טופס 4) ובקרת תוכן, הטפסים המקוריים יעלו באופן אוטומטי לאתר וניתן יהיה למצוא אותם בארכיב המסמכים של מספר הבקשה.

כיצד ניתן לאתר?

  1. נאתר את הבקשה באתר בלחיצה כאן
  2. ניכנס לארכיב המסמכים מתוך הבקשה
  3. נאתר את קובץ טופס הטיולים
  4. בלחיצת כפתור תתבצע הורדה למחשב

מדריך לאיתור מסמכי בקשה ניתן לראות כאן