קבלת אישור סטטוס מבנה מסוכן

על מנת לטפל בבקשה לקבלת סטטוס מבנה מסוכן, יש לצרף את המסמכים המפורטים מטה בעת פנייה לצוות המקצועי. 

לנוחותכם – ניתן לפנות לצוות באמצעות פניה מקוונת והאישור יישלח אליכם למייל >> לחץ כאן

  1. במידה והינך בעל הנכס, יש לשלוח נסח טאבו וצילום ת”ז שעל גביה כתובה הבקשה
  2. במידה ואינך בעל הנכס, יש לשלוח יפוי כוח מהבעלים הנוכחים, צילומי ת”ז של שני הצדדים ונסח טאבו

*בשני המקרים יש לציין כתובת מלאה כולל גוש וחלקה