פניה מקוונת לקבלת אישור סטטוס מבנה מסוכן

לטובת טיפול בפנייתכם במהירות, נדרש לצרף נסח טאבו וייפוי כוח מהבעלים הנוכחיים + צילומי ת.ז של שני הצדדים.

במידה והנך הבעלים (הרשום בטאבו), יש לשלוח צילום ת.ז שעל גביה כתובה הבקשה + נסח טאבו.

לחץ או גרור קבצים לאזור זה כדי להעלות. אתה יכול להעלות עד 3 קבצים.
סוגי קבצים הנתינים להעלאה:jpg,pdf,docx,doc