תשלום אגרת בדיקת בניין באופן מקוון והזמנת מהנדס

לנוחותכם מפורטים השלבים אותם נדרש לבצע לטובת הזמנת בדיקת מהנדס.

את כל התהליך ניתן לבצע באופן מקוון מכל מקום ובכל זמן:

1. ביצוע תשלום מקוון בקישור

2. לאחר תשלום נדרש לפתוח פנייה למוקד העירוני באחת מהדרכים הבאות:

– באמצעות שיחה למוקד 106, עליכם למסור את מספר האישור שהתקבל לאחר ביצוע התשלום.

– פנייה למוקד העירוני באופן מקוון בקישור ולצרף את הקבלה שקיבלתם בשדה הרלוונטי בטופס.