מוכרים/קונים נכס? מסמכים/אישורים נדרשים

נשמח לעמוד לשירותכם ולספק את האישורים הנדרשים בעת מכירת/רכישת נכס.

תיק הבניין והיתר – ניתן לאתר באופן מקוון באתר בקישור 
במידה ולא מצאתם את מה שחיפשתם ניתן לפנות לצוות ארכיב במייל [email protected]
בצירוף כתובת מלאה, תיאום ציפיות למענה עד 14 ימי עבודה.

אישור קיום/אי קיום תיק פיקוח ניתן לאתר באופן מקוון בקישור 
במידה ולא מצאתם את מה שחיפשתם ניתן לפנות למח’ פיקוח על הבנייה במייל [email protected]
בצירוף המסמכים הבאים:
• במידה והינך בעל הנכס, יש לשלוח נסח טאבו וצילום ת”ז שעל גביה כתובה הבקשה
• במידה ואינך בעל הנכס, יש לשלוח יפוי כוח מהבעלים הנוכחים, צילומי ת”ז של שני הצדדים ונסח טאבו
*בשני המקרים יש לציין כתובת מלאה כולל גוש וחלקה

אישור אודות סטטוס מבנה מסוכן ניתן לאתר באופן מקוון בקישור 
שים לב כי חובה לצרף מסמכים כמפורט בקישור:

• במידה והינך בעל הנכס, יש לשלוח נסח טאבו וצילום ת”ז שעל גביה כתובה הבקשה
• במידה ואינך בעל הנכס, יש לשלוח יפוי כוח מהבעלים הנוכחים, צילומי ת”ז של שני הצדדים ונסח טאבו
*בשני המקרים יש לציין כתובת מלאה כולל גוש וחלקה.

אישור לרשם המקרקעין (אישור לטאבו) – היעדר חובות

אם קניתם או מכרתם נכס, לבטח נתקלתם במונח ‘אישור לרשם המקרקעין’.
על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין.
אותו אישור מאשר לרשם המקרקעין שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה. כיצד מגישים את הבקשה? כל המידע בקישור