התאמות הנגישות שבוצעו

בכל המבנים בעיר בהם נמצאים מוקדי קבלת קהל מעניקה העירייה את השירותים הבאים
  • מבנה נגיש העומד בכל דרישות הנגישות למבני ציבור.
  • עמדות שירות נגישות – כולל מערכת עזר לשמיעה.
  • מתן שירות ליווי לאדם עיוור או עם מוגבלות ראייה ובמידה שמבוקש.
  • שירות תרגום לכתב ברייל – על פי בקשה מראש ולא יאוחר משלושה שבועות.
  • שירות תרגום לשפת הסימנים – על פי בקשה מראש.
  • אפשרות להמרה לקובץ קול – לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה
  • אפשרות להמרה לקובץ דיגיטלי – לא יאוחר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.
  • שירות באמצעות הקראה – מיד עם הגשת הבקשה, לא יותר מ-3 עמודים. מעבר לכך במועד שיתואם עם מקבל השירות ולא יאוחר משבוע מיום הגשת הבקשה.
  • סיוע במילוי טפסים – על פי בקשה ובנוכחות מנהל.
הצהרת הנגישות עיריית באר שבע
מעוניינים לפנות בנושא חניית נכים פרטית?
לפנייה לאגף תנועה
ברצונכם לדווח על מפגע בדרך או נתקלתם בבעיית נגישות?
לפנייה מקוונת למוקד העירוני