הנגשת מוסדות חינוך

הנגשת מוסדות חינוך קיימים עפ”י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כוללת

  • הכנת תשתית למעלית (פיר) בבניין המרכזי ללא מעלית. (מעלית יהיה ניתן לקדם במסגרת הנגשה פרטנית במקרה של ילד או הורה מוגבל).
  • שני תאי שירותים בקומת הכניסה של המבנה המרכזי (למעט מקרים בהם נדרש רק תא שירותים אחד)
  • דרכי גישה – מהמבנים האחרים, מהחצר, מהכניסה למגרש בית הספר ומהחניה
לרשימת מוסדות חינוך נגישים – לחץ כאן
הנגשה פרטנית במוסדות חינוך

תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע”ח-2018, אושר על ידי הכנסת ומחייב הנגשה פרטנית במוסדות החינוך, הן לתלמיד והן להורה.

אופן הגשת הבקשה

הורים המבקשים להגיש בקשה להתאמת נגישות ימלאו את טופס הבקשה ויצרפו את המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה.

  • הורים לילדי גן וילדים העולים לכיתה א’ יגישו את הטופס והמסמכים בעת הרישום למסגרת החינוכית במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה או למרכז שירות חינוך, בבניין העירייה, בזימון תור מראש.
  • הורים לתלמידי בתי הספר יגישו את הטופס והמסמכים למזכירות בית הספר.
המסמכים הנדרשים
  • מוגבלות בשמיעה – בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.
  • מוגבלות בראייה – בדיקת ראייה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי”א המתמחה במחוז.
  • לקויות למידה – אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד/ה.
  • שאר המוגבלויות – אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

הבקשה תידון בוועדה רב מקצועית, בראשות מנהל/ת המסגרת החינוכית, שתקבע אלו התאמות הנגשה נדרשות ותעביר את המלצתה לממונה על הנגישות במנהל החינוך. לרוב, ניתנת להורים אפשרות להשתתף במעמד הוועדה. הורים המעוניינים לערער על החלטת הוועדה ייפנו לממונה במשרד החינוך – מחוז ירושלים, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.

חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית של משרד החינוך