רשימת מוסדות חינוך נגישים

להלן רשימת מוסדות חינוך בהם בוצעו התאמות נגישות כללית

שם מוסדכתובתשכונהשלב חינוךסוג חינוךסוג פיקוח
אוצר החיים (מעורב)יעקב דורי 27

ו'

יסודי בלבדאחרתחרדי
אילנות אברהם שלונסקי 4

ה'

יסודי בלבדמיוחדממלכתי
אפיקמרדכי נמיר 8

יא'

יסודי בלבדרגילממלכתי
בית הספר הטכני של חיל האויראילן רמון 31סיגליותעליונה בלבדרגילממלכתי
בית חיה ורבקהחנה רובינא 39נווה מנחםעליונה בלבדאחרתחרדי
בנות חיליעקב דורי 8

ו'

יסודי בלבדאחרתחרדי
דקליםבני אור 35

ב'

חט"ב + עליונה

מיוחדממלכתי
הנשיא הרצוגהערים התאומות 43רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
חן במדבר הרב עוזיאל 24א

יא'

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי דתי
יוסף קארו (בית מוריה)אברהם אבינו 93

ד'

יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
יחדיוחטיבה שמונה 12נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי
יפה נוף-יסודי צהלגדעון האוזנר 67רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
מעניתהגנים 16נווה נוייסודי בלבדרגילממלכתי
מרכז נוער דתייוחנן בן זכאי 36

ד'

עליונה בלבדאחרתממלכתי דתי
נאות לוןשמחה הולצברג 6

ט'

יסודי בלבדרגילממלכתי

עירוני מקיף א'

השלום 11

ג'

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי
רכסיםנחום שריג 37ארמותיסודי בלבדרגילממלכתי
שחרהאיסיים 9

ד'

יסודי ועליונהמיוחדממלכתי

תורני חב"ד

דב רונאל 12נווה זאביסודי בלבדרגילחרדי
אוריםדוד המלך 16

ד'

חט"ב + עליונה

מיוחדממלכתי
אלומותסנהדרין 81א

ד'

יסודי בלבדרגילממלכתי
אפיקים בנגבהדעת 89רמותיסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אשכולמגידו 4

ט'

יסודי בלבדרגילממלכתי
גביםהשלה 5

יא'

יסודי בלבדרגילממלכתי
גולדה מאירמבצע עובדה 116

ו'

יסודי בלבדרגילממלכתי
דגניה

זאב ז'בוטינסקי 17

ג'

יסודי בלבדרגילממלכתי
יסודותבני אור 3

ב'

יסודי ועליונהמיוחדממלכתי דתי
ישיבת מרכז תורה אורשלמה המלך 75

ד'

עליונה בלבדאחרתחרדי
מגןמרדכי מקלף 22

ו'

יסודי חט"ב ועליונה

מיוחדממלכתי
מולדתירושלים 46

ט'

יסודי בלבדרגילממלכתי
מנחם בגיןרבקה 4נווה מנחםיסודי בלבדרגילממלכתי
מקיף רגרהנשיא הרצוג 2נווה זאב

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי
נאות אברהםיהושוע ייבין 7נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי דתי
נטעים מיתריםאורד וינגייט 45

ג'

יסודי בלבדרגילממלכתי
עירוני מקיף טוביהודוד הראובני 31נווה מנחם

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי
רימוניםישראל ישעיהו 1

יא'

יסודי בלבדמיוחדממלכתי
רמותהדעת 98רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
רעיםמבצע עובדה 57

ו'

יסודי ועליונהמיוחדממלכתי

אור ע"ש זבולון המר

מאיר יערי 50

יא'

יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אורייןיצחק טבנקין 7

ה'

יסודי בלבדרגילממלכתי
בן גוריוןיצחק מודעי 67רמותיסודי בלבדרגילממלכתי
היובלהמלכים 10נווה מנחםיסודי בלבדרגילממלכתי
יובליםמוצא 5

ט'

יסודי בלבדרגילממלכתי
מצפהשאול המלך 1

ו'

יסודי בלבדרגילממלכתי

מקיף ז הרב תחומי 

הדעת 87רמות

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי

מקיף אמי"ת - מקיף ה

יהודה הלוי 95

ו'

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי דתי
נווה שלוםאברהם מאפו 22נווה זאביסודי בלבדרגילממלכתי
נתיבות יורםבצלאל 35

ב'

יסודי בלבדרגילממלכתי
נתיבי עםירושלים 70

ט'

יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
עירוני מקיף רביןמרדכי נמיר 7

יא'

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי

רמב"ם

שאר יישוב 6

ה'

יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
רננות אוטו ורבורג 10

א'

יסודי בלבדרגילממלכתי דתי
אולפנת עקיבא -אמית אוריהאורד וינגייט 65

ג'

חט"ב + עליונה

אחרתממלכתי דתי
ישיבת בני עקיבאהתלמוד 10

ד'

חט"ב + עליונה

רגילממלכתי דתי