עבודות פטורות מהיתר

בנושא עבודות פטורות מהיתר קיימות תקנות ארציות המגדירות מהן עבודות פטורות מהיתר “תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014”, וקיימות הנחיות מרחביות מקומיות אשר מרחיבות את התקנות הארציות בחלק מהסעיפים.

לעיון בתקנות הארציות: (חשוב לציין כי ההנחיות הארציות יכולות להתעדכן מעת לעת) – לחץ כאן

ההנחיות הקיימות בקובץ המצורף הינן תוספות להנחיות הארציות ויש לפעול על פי שתיהן.

לדף ההנחיות של מנהל התכנון בנושא ולטופס הדיווח לחץ כאן

לעיון בקובץ הנחיות מרחביות לחץ כאן

אנו מדגישים שוב את החובה לעמוד בכל הוראות התוכניות (תב”ע), החוקים והתקנות.

לדוגמה בנושא פרגולה – אחת המגבלות שחלות תמיד, היא שאסור לחרוג איתה מקו בניין ביותר מ40%.

דוגמה נוספת, סככה לרכב ניתן להקים רק במידה שהתב”ע מאפשרת ובהתאמה לכל החוקים, התקנות והתוכניות כנ”ל.

 

לתשומת לב העמותות המחזיקות מוסדות חינוך על קרקע בייעוד ציבורי – בהליך הקצאת מבנים
נדרש לתאם מול מינהל החינוך ואגף הנכסים בתיאום עם צוות אדריכל העיר לעניין ממ״מים הנכללים בעבודות פטורות מהיתר.

איש קשר באגף נכסים, אפרת – [email protected]

איש קשר בצוות אדריכל העיר, אדר’ רינת – [email protected]

 

 

רוצים להתייעץ לפני ביצוע? צוות מידע תכנוני זמין עבורכם בשעות הקבלה ובמייל [email protected].