שלבים לקבלת היתר בנייה

 1. קבלת מידע מוקדם
  לפני כל פעולת בנייה כאמור לעיל נדרש לקבל מידע מוקדם בוועדה המקומית. המידע כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר ובין השאר את השטחים המותרים לבנייה על פי התכניות המאושרות: שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי הבניין, מס’ הקומות, גובה וכו’.
  לפנייה למחלקת מידע תכנוני לחץ כאן
 2. תנאי סף לקליטת הבקשה ותשלום פיקדון
  לצורך קליטת הבקשה במערכת רישוי זמין יש לצרף את הדרישות על פי פרוט שלב זה בתיק המידע להיתר. קיימים שני מסלולים להגשת הבקשה:
   • מסלול מלא : נדרש לשלוח את התוכנית לטובת קבלת שובר לתשלום פיקדון (20%) ופתיחת תיק בקשה להיתר. ניתן לעשות זאת בקלות בפעולה מקוונת
   • מסלול עם הקלות ושימושים חורגים: שובר פיקדון ונוסח פרסום יישלח דרך מערכת רישוי זמין
  • בשלב זה נבדקות הצרופות שנקבעו על פי תיק המידע. במידה ולא הושלמו כל הדרישות, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה ותישלח אליכם הודעת sms
   יש לשים לב:
    • תוקף החלטת וועדת משנה / רשות רישוי הינה לשנתיים – ניתן להאריך בשנה נוספת 15 יום לפני פקיעת התוקף
    • תוקף מפת מדידה הינו לשנה
    • תוקף נסח טאבו הינו לחצי שנה
 3. בדיקת התכנית (בקרה מרחבית) ושיבוץ לדיון
  שלב זה זמני הטיפול נגזרים מהמסלול המבוקש:
   • מסלול מקוצר – 25 ימי עבודה עד לדיון
   • מסלול מלא ללא הקלות – 45 ימי עבודה עד לדיון
   • מסלול מלא עם הקלות – 90 ימי עבודה עד לדיון
  • מחלקת רישוי בנייה וגורמים נוספים ברשות בודקים האם התוכנית שלכם הוגשה בהתאם לחוק התכנון והבנייה וההנחיות.
   במידת הצורך הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלכם להשלמות.
   בקשה תקינה תשובץ לדיון בועדה המקומית לתכנון ובניה באר שבע לצורך אישורה.
   הודעת sms תישלח אליכם לעדכון בהחזרת בקשה או שיבוץ לדיון
 4. בקרת תכן (השלמת גיליון דרישות לצורך קבלת היתר)
  לאחר קבלת החלטת הוועדה עומד לרשות המתכנן עד שנתיים להשלמת הדרישות הנדרשות לשלב זה לפי תיק המידע, חשוב לשים לב – לאחר אישור בקרת התכן, יש להגיש עותקים מודפסים של התוכנית הראשית שנידונה בוועדה וכוללים הצהרת עורך הבקשה וחתימות מקוריות של המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד

 5. דו”ח הצהרת עורך הבקשה
  בשלב זה הועדה תקבל אך ורק שינויים אותם דרש גורם מוסמך (משרד הבריאות, כבאות, פיקוד העורף וכד’), כל עוד לא סותר הוראות תוכנית. כל בקשה אחרת לא תתקבל.
 6. אגרות והיטלים

  בשלב זה בודקת התוכניות מבצעת חישוב אגרות והיטלים, דרישה לתשלום תועבר דרך מערכת רישוי זמין.
  נדרש לצרף אישור מחלקת גבייה יחד עם ביצוע התשלום ובמידת הצורך ערבות בנקאית.

  לקבלת הסבר מלא על אופן התשלום לחץ כאן | ליצירת קשר עם מחלקת גביית אגרות והיטלים לחץ כאןלביצוע תשלום באמצעות האתר לחץ כאן

 7. הפקת היתר בנייה

  לאחר סריקת אישור תשלום והזנתו למערכת, הבקשה תועבר להפקת היתר הבנייה.
  בסיום חתימות מהנדס הוועדה ויו”ר הוועדה, יימסר ההיתר החתום לאחר תיאום טלפוני עמכם.

לנוחותכם, סרטון המסביר את תהליך הרישוי. אנו כאן בשבילכם לאורך כל הדרך!