פנייה מקוונת לפתיחת הליך נספח עיצוב ופיתוח

נא להוריד פורמט למצגת איתה יש הגיע לפורום אדריכל העיר – פורמט לתיאום פרטים באתר ההנדסי_