נספח עיצוב ופיתוח

נספח עיצוב ופיתוח הינו הליך תאום תכנון אשר נדרש לרוב כתנאי סף לפתיחת תיק בקשה להיתר ומנוהל ע”י צוות אדריכל העיר.
במסגרת ההליך, מתכנסים כלל גורמי הפנים הרלוונטיים סביב שולחן אחד ע”מ לסייע לעורכי הבקשות וצוותי התכנון להגיע לתכנון מיטבי ולפתור סוגיות תכנוניות טרם הפקת מסמכי תכנון מפורטים.

תרשים זרימה נספח עיצוב ופיתוח:

פתיחת הליך נספח עיצוב ופיתוח

 • שלב מקדמי – מזינים נתונים כלליים בטופס מקוון
 • שליחת מסמכים בהתאם לסוג הבקשה
 • העברת מצגת הסוקרת חלופות תכנון
 • העברה וקבלת מענה על שאלות הבהרה ככל שישנן

בחינת חלופות תכנון במסגרת פורום אדריכל העיר

 • דיון בחלופות התכנון במסגרת פורום אדריכל העיר
 • העברת מסמכים למחלקות בהתאם להנחיות שיתקבלו בסיכומי הדיונים
 • שלב זה מסתיים עם בחירת חלופת תכנון וסיכום עקרוני לעיבוד החלופה

עיבוד חלופה נבחרת במסגרת פורום אדריכל העיר

 • עבודה עצמית של צוות התכנון מול מחלקות העיריה במטרה להשלים מסמכים מלאים
 • דיון בעיבוד חלופת התכנון במסגרת פורום אדריכל העיר
 • שלב זה מסתיים כאשר כל גורמי הפנים אישרו את התכניות

אישור נספח עיצוב ופיתוח

 • בחינת תקינות הסט ע”י צוות אדר’ העיר וכלל המחלקות כולל חתימות על מסמך סופי
 • השלב מסתיים בהפצת אישור פורום אדריכל העיר בדוא”ל והתיק עובר לרישוי
הנחיות לקידום הליך נספח עיצוב ופיתוח
תבנית מצגת לפגישות – נספח עיצוב ופיתוח
פנייה מקוונת לפתיחת הליך נספח עיצוב ופיתוח
שםתפקידטלפוןכתובת

דוא"ל

רחלי שושן

מנהלת לשכת אדריכל העיר

08-6463656

בניין העירייה

[email protected]

אדר' שירן ישי

אדריכלית

עיר עתיקה, שימור ברחבי העיר, אזור תעשייה (עמק שרה, מתחם 8), פסגת רמות, סיגליות, שכ' הפארק.

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

אדר' מור שוויצר

אדריכלית

מבואה דרומית, רקפות, כלניות, מרכז אזרחי, בנייה רוויה, תוכניות בינוי.

08-6840600בניין העירייה

[email protected]

אדר' רינת אזולאי שבתאי

אדריכלית מבני ציבור

08-6840600בניין העירייה

[email protected]