בחירת יזם

בחירות יזם וחתימה על הסכם

לאחר בחירת הנציגות ועו”ד מלווה הגיע השלב אשר יאפשר את הוצאתו לפעול של הפרויקט – שלב בחירת היזם. מומלץ לערוך מכרז ולבחור מתוך המועמדים את איש המקצוע המתאים והראוי ביותר לאחר השוואה מעמיקה בין ההצעות השונות וניהול משא ומתן.

דגשים בבחירת יזם

 • בדיקת הניסיון המקצועי של המועמד בתחום ההתחדשות העירונית כולל קבלת המלצות, ביקור במתחמים שקידם בעבר והוכחות בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית
 • בדיקת האיתנות הכלכלית והפיננסית של המועמד על מנת להבטיח יציבות ואמינות
 • קיום פגישות משותפות של המועמד והנציגות הנבחרת כדי לבדוק את הכימיה ביניהם
 • בבחינת הניסיון, מומלץ להבדיל בין פרויקטים שסיימו ביצוע וניתן להתרשם מהם, לבין פרויקטים הנמצאים בהליך התקשרות
 • כדאי ליצור קשר עם בעלי נכסים בפרויקטים קודמים ולקבל את חוות דעתם על ההתנהלות מול היזם/קבלן לאורך חיי הפרויקט
 • מומלץ לבקר פיזית באתרים שעברו התחדשות עירונית על ידי היזם/קבלן ולראות במו עינכם האם הפרויקט בוצע כהלכה

על מה חשוב לנהל משא ומתן עם היזם/קבלן?

 • סוגי הביטחונות שיינתנו ע”י היזם במהלך הפרויקט.
 • מיקום הדירה החדשה בהשוואה לדירה הקיימת (בפרויקט תמ”א 38/2 הריסה ובניה או פרויקט פינוי בינוי).
 • איכות הבנייה וחומרי הגמר בפרויקט.
 • למשך זמן הבנייה אליו מתחייב היזם בביצוע הפרויקט ולוחות זמנים ברורים לקידום שלבי התכנון.
 • גובה תשלום התחזוקה החודשי הצפוי.