נוהל יזמים – התחדשות עירונית

נוהל עבודה לקידום מתחמי פינוי בינוי במסלול יזמים 
נספח 4 – טבלת מיפוי דיירים פרוייקטי התחדשות
נספח 6 – טבלת פרטי חברי נציגויות