עדכון לציבור – פרויקט “גן ניצנה”

פרויקט “גן ניצנה” ברחוב משעול הערבה 39 (גוש 38058, חלקה 6) – מגרש 900

עיריית באר שבע מבצעת עבודות הקמה לארבעה גני ילדים חדשים, העתידים להיפתח בספטמבר 2023.

במסגרת התכנון יישמרו 6 עצים ותבוצע כריתה של 9 עצים מסוג אשל הפרקים, אשר לפי הנחיות משרד החקלאות יש להסיר מהשטח הציבורי. בחוות דעת של אגרונום מטעמנו התגלו עצים אלו כבעלי סיכון בטיחותי כתוצאה מגיזום מסיבי שנעשה להם בעבר הרחוק וכתוצאה מעבודות הבינוי במגרש.

העבודות מבוצעות בלווי של אגרונום צמוד לפרויקט ובאישור אגרונום עיריית ב”ש ופקיד היערות הארצי.

לצפייה בסקר העצים

עיריית באר שבע מייחסת חשיבות רבה לשיפור הבטיחות תוך שמירה על העצים הקיימים ככל הניתן ונטיעת עצים חדשים ברחבי העיר.

לשאלות או פרטים נוספים ניתן לפנות ל-086463695