תוכנית מתאר עירונית כוללנית

התוכנית יוצרת מסגרת תכנונית לפיתוח העיר באר שבע לשנים הקרובות ולעשור הבא, לרבות הגדרת מתחמי תעסוקה לסוגיהם, מגורים, מע”ר ופארק מטרופוליני.

להמשך קריאה לחץ כאן