מתחם וינגייט

סטטוס המתחם:  מילוי תנאים להפקדה
• מסלול רשויות
• אדריכל הפרויקט: סטודיו מיא: מיכל יוקלה אדריכלים

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:

מתחם וינגייט ממוקדם בלב שכונה ג’ וסומן בתוכנית האב להתחדשות שכונה ג’ כמתחם מחולל שינוי המיועד לפינוי בינוי. המתחם כולל 4 מבני שיכון ישנים וכן מרכז מסחרי שבמקומם יוקדמו מבנים חדשים המשלבים יחידות דיור בגדלים שונים לצד שטחי מסחר ומוסדות ציבור. רוב הבינוי במתחם יהיה מרקמי בגבהים של עד 9-10 כולל 3 מגדלים עד גובה 17 קומות בנקודות המפתח. התכנית מציעה הקמת 799 יח”ד מעל חזית פעילה המלווה את דופן הרחוב וכוללת שימושי מסחר ושימושים ציבוריים. התכנית מחזקת את השלד הציבורי השכונתי ואת ציר לב השכונה החוצה את השכונה מצפון לדרום ועובר בלב המתחם.

הדמיה: סטודיו מיא: מיכל יוקלה אדריכלים 

סך יחידות דיורמצב נכנס: 175 , מצב יוצא: 799

תתי מתחמים – התכנית מחולקת לשלושה תתי מתחמים:

א’- וינגייט 8-22 הזוגיים בלבד + מבני הציבור
ב’ – וינגייט – 1-13 אי זוגיים בלבד
ג’- וינגייט 15-25 ו-זיסו 2

כתובות המתחם:

מבני מגורים:
וינגייט 8-10-12-14-16-18-20-22
וינגייט 1-3-5-7-9-11-13
וינגייט 17-19-21-23-25
זיסו 2
מבנים ציבוריים ומסחריים:
גוש עציון 52 גן אליעזר פרי, מגרש כדורסל
חנה סנש 3 קופ”ח כללית
חביבה רייק 14ב’ גן ילדים

מסמכים בתכנית – פרוטוקול ועדה מקומית