מתחם גן סיאטל

  • סטטוס המתחם: בחינת חלופות
  • מסלול יזמים: חברת אביסרור משה ובניו + קבוצת אורון: אחזקות והשקעות בע”מ
  • אדריכל הפרויקט: בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:
גן סיאטל מהווה מוקד עירוני חשוב על שדרות רגר בין מרכז אורן לבין אוניברסיטת בן גוריון. בימים אלה נבחנות מספר חלופות תכנון להתחדשות עירונית תוך מחשבה על חיזוק גן סיאטל כמרחב ציבורי איכות ומוקד עירוני חשוב לצד תוספת יחידות דיור חדשות, שטחי מסחר ומוסדות ציבור. התחדשות המתחם הינה חלק מתפיסת ההתחדשות העירונית לשדרות רגר.

סך יחידות דיור – מצב נכנס: 159

תתי מתחמים – יפורט בהמשך

כתובות המתחם:

רינגלבלום 1,3,5,7,9,11

יוסף קלאוזנר 3

יצחק רגר 130,132,134,136