מתחם אורות

סטטוס המתחם: אושר
• מסלול רשויות
• אדריכל הפרויקט: דרמן ורבקל אדריכלות בע”מ.

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:

מתחם אורות מקודם ע”י עיריית באר שבע והמנהלת להתחדשות עירונית במסלול רשויות מקומית במימון הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. במסגרת התוכנית ייהרסו 112 יח”ד קיימות ושטחי מסחר ויוקדמו 737 יח”ד חדשות במבנים של 6-10 קומות, כולל מסחר ושטחי ציבור. המתחם נמצא בקרבת רובע החדשנות, פארק ההייטק, קריית התקשוב ועוד. המתחם יצור סביבת חיים עירונית אטרקטיבית ומרחב ציבורי איכותי לרווחת התושבים. התוכנית משתלבת באסטרטגיה העירונית לקידום התחדשות עירונית ומהווה מרכיב מרכזי בתפיסת ההתחדשות של שכונת ג’ כולה.

הדמיה: דרמן ורבקל אדריכלות בע”מ.

סך יחידות דיורמצב נכנס: 112 , מצב יוצא: 737

תתי מתחמים:

התכנית מחולקת לשלושה תתי מתחמים: מתחם 1.1 מרכז מסחרי השלום 52

מתחם 1.2 קולנוע אורות ומרכז מסחרי השלום 52- 54

מתחם 1.3 השלום 67

מתחם 2 ז’בוטינסקי 46-60

מתחם 3 ז’בוטינסקי 25-27 (לא לפינוי בינוי)

מתחם 4 השלום 69-77 (לא לפינוי בינוי)

 

מסמכים בתכניתפרוטוקול ועדה מקומית