מרכז אורן

סטטוס המתחם: הפקדה לעיון הציבור
• מסלול רשויות
• אדריכל הפרויקט: גושן אדריכלים GOSHEN Architects

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:

הכנת תוכנית חדשה וכוללת להתחדשות מרכז אורן, בכניסה הצפונית לשכונה ד’ הותיקה. התוכנית החדשה תארגן מחדש את זכויות הבנייה המאושרות במקום ובמקביל תייצר תפיסה תכנונית כוללת להתחדשות כל המתחם, כולל המרכז המסחרי ו-3 מבני המגורים שמגורים.

התוכנית תיצור מרקם עירוני תוסס ומעורב שימושים תוך הוספת שירותי ציבור, מסחר ותעסוקה ושדרוג מערך התנועה במגוון אמצעים לרבות שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים ותח”צ.

הדמיה – גושן אדריכלים.

סך יחידות דיורמצב נכנס: 42 + 40 יחידות מסחר + זכויות בנייה שלא מומשו , מצב יוצא: 641 יח”ד

תתי מתחמים – התכנית מחולקת לשלושה תתי מתחמים:

א’- קולנוע
ב’ – מרכז מסחרי
ג’- גיורא יוספטל 2,4,6

כתובות המתחם:

מבני מגורים:

גיורא יוספטל 2,4,6

מבנים ציבוריים ומסחריים:

יצחק רגר 187 (מרכז מסחרי אורן)

גן יונתן

מסמכים בתכנית – פרוטוקול ועדה מקומית