מתחם מורדי הגטאות

סטטוס המתחם: לאחר דיון בוועדה מקומית, לקראת דיון בוועדה המחוזית.
• מסלול רשויות במימון רשות מקרקעי ישראל
• אדריכל הפרויקט: מרש אדריכלים

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:

מתחם מורדי הגטאות ממוקדם בפאתי העיר העתיקה של באר שבע בסמוך לפארק נחל באר שבע. התוכנית חדשה מציעה להקים מתחם מגורים משולב עם חזית מסחרית ומבני ציבור בפאתי העיר העתיקה של באר שבע שיחליף את המבנים הישנים במקום. התוכנית הנוכחית תחליף תוכנית ישנה שאושרה במקום בעבר אך לא מומשה ותתאים את אופי המתחם לצרכים העדכניים של האזור. המתחם יצור דופן פעילה לכיוון שד’ רחוב אימבר ופארק נחל באר שבע, יצור חיבורים חשובים ברשת הרחובות ותמהיל דירות מגוון המתאים לאזור.

הדמיה: סטודיו מרש אדריכלים 

סך יחידות דיורמצב נכנס: 14 , מצב יוצא: 278

תתי מתחמים – תת מתחם אחד

כתובות המתחם:

מורדי הגטאות 10/1
מורדי הגטאות 2/2
מורדי הגטאות 4/1
מורדי הגטאות 4/2
מורדי הגטאות 6/1
מורדי הגטאות 6/2
מורדי הגטאות 6/3
מורדי הגטאות 6/4
מורדי הגטאות 8/1
מורדי הגטאות 8/2
מורדי הגטאות 8/3
שטחים פתוחים ומגרשי חנייה

מסמכים בתכנית – פרוטוקול ועדה מקומית