מתחם המשחררים

סטטוס המתחם: הגשת מסמכים לועדה המקומית
• מסלול יזמים: משכן ובניין
• אדריכל הפרויקט: פישר אלחנני אדריכלים

מפת הפרויקט:

עיקרי התכנית:
מתחם המשחררים נמצא במזרח שכונה ה’, על הגבול עם שכונה א’. המתחם כולל 42 יחידות דיור ושטח מסחרי במצב הקיים. התוכנית מציעה הקמה של 4 מבנים חדשים, סה”כ כ-250 יח”ד, כולל שטחי מסחר ומוסדות ציבור.

סך יחידות דיור – מצב נכנס: 42, מבנה מסחר סופרפארם.

תתי מתחמים – יפורט בהמשך

כתובות המתחם:

דרך שמשון 3
דרך שמשון 5
המשחררים 68
המשחררים 70