חזון ומטרות

החזון שלנו– “משכונה לרקמה”

שיפור איכות חיי התושבים הקיימים ומשיכת תושבים חדשים באמצעות שדרוג וחידוש מרקם המגורים בשכונות הוותיקות; פיתוח המרחב הציבורי; חיזוק הרצף האורבני, תוך שימור המאפיינים המקומיים הייחודיים; מעבר ממבנה של שכונות מגורים מנותקות לרקמה אורבנית תוססת, רציפה, מעורבת שימושים, בעלת תחבורה ציבורית יעילה ומרחב ציבורי איכותי, מוצל ובטוח.

מטרות לקידום התחדשות עירונית בעיר
מטרת העל: יצירת תהליכי התחדשות עירונית יעילים אשר משפרים את איכות חייהם של התושבים.

מטרה #1: חידוש וגיוון של מלאי מגורים

כלים למימוש המטרה:

 • הוספת יחידות דיור במרקם הבנוי במסגרת תוכניות של פינוי–בינוי, עיבוי או תמ”א 38
 • מילוי שטחים פנויים (infill)
 • חידוש מלאי המגורים הקיים (שיפוץ ושדרוג)

מטרה #2: התחדשות וחיזוק המרקם החברתי

כלים למימוש המטרה:

 • צמצום הפערים בין השכונות הוותיקות לחדשות
 • משיכת אוכלוסייה מגוונת אל מרכז העיר
 • פיתוח מעורבות אזרחית בתהליכי התחדשות עירונית
 • חיזוק תחושת הגאווה המקומית והחוסן קהילתי

מטרה #3: פיתוח המרחב הציבורי

כלים למימוש המטרה:

 • יצירת רצף עירוני ועיר המזמינה התניידות ברגל
 • תכנון אקלימי ופיתוח הצללה
 • שדרוג תשתיות
 • פיתוח מרחב ציבורי איכותי, אסתטי ופונקציונלי

מטרה #4: עידוד עירוניוּת

כלים למימוש המטרה:

 • עירוב שימושים – עידוד פיתוח מגוון שימושים וייעודי קרקע במרחב אחד
 • עידוד הליכה ברגל
 • יצירת חיבורים טובים יותר בין השכונות ובין הרחובות
 • פיתוח תחבורה ציבורית יעילה ואמינה