ארגון מתחם התחדשות

לצפייה בכתב הסמכת נציגות לחצו כאן

לידיעתכם:

1.יש לשים לב שכתב ההסמכה של הנציגות וההסמכה של החברה המארגנת/מנהלת הדיירים הם בהסמכה נפרדת.

2. מסמך הנחיות תכנוני ראשוני עבור מתחם יימסר רק לאחר השלמת כל הנדרש בנוהל. תוקף מסמך ההנחיות יהיה שנה מיום הוצאתו.