תיק מידע להיתר

קיימים 2 מסלולים להפקת תיקי מידע תכנוני ע”פ סעיף 119 וסעיף 145 לחוק התכנון והבניה באמצעות מערכת רישוי זמין

מסלול (סעיף 145) רישוי זמין
טרם הגשת בקשה במערכת רישוי זמין נדרש למלא את טופס הבקשה לתיק מידע לפי סעיף 145 א’
לאחר מילוי הטופס נדרש להעבירו ובהתאם לבקשה יועבר שובר אגרה על סך 215₪ (מתעדכן פעמיים בשנה). את שובר האגרה ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט המופיע על גבי השובר, מוקד טלפוני, דואר או במשרדי מחלקת גבייה בעיריית באר-שבע.
את אישור התשלום נדרש להזין במערכת רישוי זמין על-ידי עורך הבקשה (אדריכל/ מהנדס וכו’)
לאחר הזנת הבקשה, הבקשה מגיעה למחלקה ומועברת לטיפול מידען. בעת שהבקשה עומדת בתנאי סף המידען אוסף את המידע התכנוני בנכס, ושולח לגורמים מוסרי מידע חיצוניים ופנימיים, לאחר 8 ימי עבודה על המידען לסכם את המידע הנמסר לו.
מענה לבקשה יינתן תוך 30 ימי עבודה מיום עמידה בתנאי סף בהתאם לחוק תכנון ובנייה, דרך מערכת רישוי זמין
עורך הבקשה והמבקש מעודכנים לאורך כל התהליך בכל שלב באמצעות המייל ומערכת רישוי זמין.
תיק המידע תקף לשנתיים
מסלול סעיף 119
מסלול הגשת השובר בדומה למסלול רישוי זמין, לאחר תשלום השובר המידען יתחיל את עבודתו על תיק המידע
תיק המידע יימסר בתוך 30 ימי עבודה
תיק מידע זה הינו מידע כללי ואינו מהווה תיק מידע להיתר
תיק המידע תקף לשנה