הנחיות הצבת גומחה לפילר חשמל

לאחרונה קיימות פניות רבות בנושא הגדלת חיבור מחברת חשמל הדורשות הצבת גומחה לפילר בלבד.

עבודה מסוג זה טעונה בהגשת בקשה להיתר.
על מנת לסייע ולייעל את ההליכים גובש מתווה מהיר לבקשות מידע והיתר להצבת גומחה לפילר בלבד.
להנחיות בנושא לחץ כאן