עדכון לציבור – פיתוח שכונת פסגת רמות

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע באמצעות מנהלת הסכם הגג באר שבע ומשרד השיכון והבנוי מבצעים עבודות לפיתוח שכונת “פסגת רמות” אשר תכלול כ- 3700 יחידות דיור.

בשכונה מתוכננים כ-278 דונם המועדים למגורים, כ-113 דונם המיועדים למוסדות ציבור, כ-131 דונם לטובת שימור נופי והקמת גן ציבורי ותכנון ופיתוח שטחים ציבורים פתוחים בהיקף של 162 דונם.
כחלק מהעבודות הפיתוח בשכונה, הכוללות עבודות עפר ופריצת דרכים, קיים צורך הנדסי אשר אינו מאפשר חלופה אחרת, והוא כריתת 101 עצים הנמצאים בגבולות הפרויקט ומהווים מכשול בקידום העבודות. מיקום העצים נע על אזור טופוגרפי הררי עם הפרשי גבהים שמגיעים ל- 7 מטר בין המצב הקיים למצב המתוכנן. במסגרת עבודות הביצוע ישנם כ100 עצים לשימור. חשוב לציין כי בוצע סקר עצים מקיף לשכונת פסגת רמות טרם ביצוע העבודות בשטח.

העבודות ההנדסיות מבוצעות בלווי של אגרונום צמוד לפרויקט ובאישור אגרונום עיריית ב”ש ופקיד היערות הארצי.
עיריית באר שבע מייחסת חשיבות רבה לשיפור הבטיחות תוך שמירה על העצים הקיימים ככל הניתן ונטיעת עצים חדשים ברחבי העיר.