עדכון לציבור בנושא עבודות שיקום, פיתוח ושימור בנחל היאס

במסגרת תוכנית עירונית לפיתוח טבע עירוני, ובהמשך לסקר טבע עירוני מקיף, עיריית באר שבע באמצעות החברה הכלכלית יוצאת לביצוע עבודות שיקום, פיתוח ושימור בנחל היאס.
העבודות יכללו הקמת קירות בטון לתמיכה בעצים הקיימים ולהגנה מפני קריסה, הסדרת זרימת המים בתוואי הנחל, תוך יצירת בריכות קטנות, שיתנו מענה לשתייה לבעלי החיים שנמצאים באזור, ופיתוח ושדרוג הגינון לאורך התוואי.


במהלך העבודות יונחו צינורות להעברת מים מהמוצא של המובל ברחוב הנרייטה סולד עד לכניסה למובל ברחוב חיים יחיל.