פרויקט צומת הצדיק מירושלים – עדכון

שדרוג הסדרי תנועה בצומת הצדיק מירושלים

עיריית באר שבע פועלת בימים אלו להפיכת מעגל התנועה בצומת הצדיק מירושלים לצומת מרומזר, וזאת לצורך הסדרת התנועה ומתן מענה לעומסי התנועה הכבדים במקום.

כחלק מהעבודות תתבצע החלפת תשתיות תת קרקעיות (חשמל, תקשורת ומצלמות) ויוגדלו מספר נתיבי הנסיעה לשלושה נתיבים.

במסגרת התכנון תבוצע העתקת 15 עצי סיגלון וכריתת 3 עצי שלטית מקומטת, אשר לפי הנחיות משרד החקלאות יש להסיר מהשטח הציבורי. עצים אלו נמצאים על תוואי הכביש החדש, וחלקם מעל לתשתיות קיימות שיש להחליף ולשדרג, כפי שנמצא בסקר עצים שבוצע ע”י אגרונום מוסמך.

בד בבד, יינטעו בתוואי העבודות 36 עצים חדשים מסוגים שונים. העצים החדשים צפויים לייצר מרחב מוצל משני צדי המדרכות בגבולות הפרויקט.
כלל הכריתות והשתילות יבוצעו במהלך ארבעת החודשים הקרובים.

העבודות מבוצעות בלווי של אגרונום צמוד לפרויקט ובאישור אגרונום עיריית ב”ש ופקיד היערות הארצי.

עיריית באר שבע מייחסת חשיבות רבה לשיפור הבטיחות תוך שמירה על העצים הקיימים ככל הניתן ונטיעת עצים חדשים ברחבי העיר.

לצפייה בסקר העצים לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן והגשת התנגדויות ניתן לפנות לנציגות קשרי קהילה 072-2211599

מפת עצים בפרויקט:

מפת כריתות הצדיק מירושלים