כנס יזמים פסגת רמות 16/5/23

מטרת הדיון:
לאור השינויים המשמעותיים בסביבת הריבית בחודשים האחרונים, אנו מקבלים פניות חוזרות ונשנות מצד יזמים בשכונת פסגת רמות למצוא דרכים להקל עליהם בתקופה זו. כתוצאה ערכנו הליך פנימי לבחינת משמעויות תכנוניות לשינויים המבוקשים וכן מספר היוועצויות עם יזמים שונים כולל בחינת דוחות אפס.
דיון זה נקבע משום שאנו מאמינים שאפשר בשיח משותף למצוא פתרונות תכנוניים שיאפשרו שמירה על עקרונות התכנון הבסיסיים.

לקריאת סיכום הדיון לחצו כאן