פנייה מקוונת לצוות ארכיב

לידיעתכם, קבלת העתק תיק שאינו סרוק כרוך בהזמנתו מגנזך חיצוני.
זמן מוערך לטיפול בפנייה מקוונת עד 14 ימי עבודה.