קישורים נפוצים

עמוד הבית, אתר הנדסי – דף הבית – אתר הנדסי – באר שבע (complot.co.il)

הודעות בענייני תכנון ובנייה – הודעות תכנון ובניה – אתר הנדסי – באר שבע (complot.co.il)

מנוע חיפוש תוכניות באתר מינהל מקרקעי ישראל – רשות מקרקעי ישראל (www.gov.il)

מנוע חיפוש תוכניות באתר מינהל התכנון – https://www.gov.il/he/departments/iplan/govil-landing-page

XPLAN – קווים כחולים – https://ags.iplan.gov.il/xplan/index.html?v=2704__

אתר GovMap מרכז למיפוי ישראל – Govmap מפות ישראל

מבא”ת – https://mavat.iplan.gov.il/SV1

חוק התכנון והבנייה – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm