מסמכי מדיניות

מסמך מדיניות נועד לשמש כבסיס עקרוני ומקצועי לתוכניות שונות והוא מתווה עקרונות והנחיות פנימיות לוועדת התכנון. ישנם מספר סוגים של מסמכי מדיניות

  • מסמך מדיניות מנחה תוכניות מפורטות (תב”ע)
  • מסמך מדיניות מנחה להליך הרישוי
  • מסמך מדיניות משולב רישוי ותכנון

*חיפוש – בברור מול הפיתוח