מה מתוכנן באזור שלי

רוצה לבדוק מה מתוכנן בכל אזור בעיר?

כנסו למערכת ה-GIS ואתרו את שכבות המידע.

קיימות שתי אפשרויות:

שכבת “ייעודי קרקע” תציג את ייעוד השטח על פי תכניות מאושרות ובתכנון.

שכבת “תכניות מערכת מקוונת – מנהל התכנון” תציג את התכניות מהמערכת הממשלתית המקוונת.

דרך נוספת: 

ניתן לצפות על ידי חיפוש גאוגרפי של הכתובת בתכניות מאושרות ובתכנון באתר ‘קוים כחולים’ של מנהל התכנון