תוכניות אב – מסמכי מדיניות שכונתיים

תכנית אב היא תכנית רעיונית ואסטרטגית המבטאת את תמונת העתיד הרצויה של העיר ומציעה קווי מדיניות עקרוניים להתפתחותה בתחום מסוים. בשונה מתוכנית מתאר, היא אינה מסמך סטטוטורי (בעל מעמד חוקי).

חלק מתוכניות האב השכונתיות הינן המשך של תוכנית המתאר הכוללנית ומטרתן קידום התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות

להמשך קריאה לחץ כאן