תוכניות מפורטות (תב”ע)

מחלקת תכנון העיר מלווה ומקדמת תוכניות מפורטות (תב”ע) ביוזמה ציבורית וביוזמה פרטית מהשלב הראשוני (פרה-רולינג) ועד לאישור התוכנית. המחלקה מלווה תוכניות מפורטות אשר נמצאות תחת סמכויות שונות: מקומית, מחוזית וארצית.

* חסר – נשלף מהקומפלוט עם אופציות לחיפוש