קישורים נפוצים – רישוי

עמוד הבית, אתר הנדסי – דף הבית – אתר הנדסי – באר שבע (complot.co.il)

הודעות בענייני תכנון ובנייה – הודעות תכנון ובניה – אתר הנדסי – באר שבע (complot.co.il)

רישוי זמין – https://www.gov.il/he/departments/topics/available_licensing

פרסום הנחיות לעריכת מפת מדידה להיתר בנייה (מרכז למיפוי ישראל) – מקצוע המדידות (www.gov.il)

אתר עבודות פטורות מהיתר של מינהל התכנון – http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

הנחיות מרחביות של הועדה – https://br7.complot.co.il/cityplanning/policyguide

חוק התכנון והבנייה – https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm

מחשבון אגרות בנייה – https://www.gov.il/he/service/building_permit_determine_fees