מוסדות רווחה נגישים

שם מוסד

כתובתסוג
קשב-לנוערהטחנה 1יחידות מקצועיות אגף רווחה
מעון יום צעד קדימהאשר ברש 7שיקום
מרכז יום לנכים קשים-אילןהמדע 17שיקום
בית שבדיהשפרינצק 11בתי אבות
מרכז יום רדק רח' רדק 45מרכזי יום ומועדוני קשישים
מרכז יום סקנדינביהרח' שפרינצק 11מרכזי יום ומועדוני קשישים
מרכז יום השלוםפינת השלוםמרכזי יום ומועדוני קשישים
מרכז יום צרטקוףרח' עין גדי 2, שכ ט'מרכזי יום ומועדוני קשישים
יעל מרכז לעולי אתיופיהמויאל 6 פינת חזניעבודה קהילתית
עולם הילדדויד ראובני 25מעון יום
בית העיוורמבצע נחשון 84מרכזי יום ומועדוני קשישים